Vải Chống Thấm | Vải Trượt Nước – Vải Tráng PU

Sản xuất các vật dụng chống thấm nước:

  • Làm dù che lớn sử dụng tại các cà phê, nhà hàng…
  • Áo mưa
  • Lều, bạt
  • Tấm thảm ngựa
  • Vải bọc xe
  • Ba lô chống nước
  • Túi xách
0394.666.789
Liên Hệ